Објавен е јавен повик до граѓански организации за доделување на грантви.
Повеќе информации можат да се најдат на следниот линк:

Повик за грантови