НВО Центар

Согласно Стратегијата на Град Скопје за соработка со граѓанскиот сектор, формиран е НВО Центар Скопје кој претставува јадро преку кое ќе се координира идната соработка меѓу граѓанските организации и администрацијата на Град Скопје. 

                           Расположливи ресурси

 

  • конференциска сала за 20 слушатели
  • 4 компјутери
  • библиотека
  • платно и ЛЦД проектор
  • интернет
  • печатач
 

 

 

Локација

Младински културен центар - МКЦ

1 кат, бр. 12

ул. Кеј Димитар Влахов

лице за контакт: Антонио Караланов или Саранда Беќири

Тел.: 02/3222106

e-mail: nvocentar@skopje.gov.mk

Логистичка поддршка 

Работно време

понеделник - петок

09:00 - 17:00 часот