Почитувани!

Град Скопје, односно Одделението за соработка со граѓанските здруженија и фондации

Ве кани на 09.09.2015 година во просториите на НВО Центарот во МКЦ, на средба на која ќе се

разговара за темите:

1)      Определување на приоритети за 2016 година за Јавниот повик за доделување на средства за здруженијата на граѓани и фондации

2)       Конципирање на буџетот за 2016 на Одделението за соработка со граѓанските здруженија

Како трета точка е кратка информација за Саемот на НВО кој треба да се одржи кон средината на овој месец.

Почетокот на средбата е закажан за 10 часот.

Ве молиме навремено да го пријавите вашето присуство на следниот e-mail antonio.karalanov@skopje.gov.mk .