Обновен повик за доделување на грантови за спроведување активности кои ќе придонесат кон подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.
Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:
http://fosm.mk/mk/Home/NewsArticle?newsID=12788&catID=2