Објавен е Јавен Повик Скопје Креатив 2017 година за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на програмата за развој на креативни индустрии.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

http://skopjekreativa.mk/index.php/mk/2017/02/01/skopje_kreativa_2017/