Oдлична можност за граѓанските организации кои застапуваат младинска вклученост!

Аплицирајте на отворениот повик за проектни апликации за обука и финансиски средства.

Рокот за поднесување на пријавите е до 31ви јануари 2018 година, а рокот за поставување прашања е до 5ти јануари 2018. Повеќе информации за овој повик ќе најдете на линкот:https://www.divac.com/youthbankhub