По повод акцијата за чистење на Скопје иницирана од страна на Град Скопје,

а во која ќе учествуваат неговите јавни претпријатија и други ангажирани лица,  ги известуваме и воедно ги повикуваме Граѓанските организации кои сакаат да бидат дел од оваа акција на доброволна и волонтерска база,  дека своето учество можат да го пријават на телефон 02 320 7506 кај лицето определено за контакт, Сашо Митров или на следниот емаил: saso.mitrov@skopje.gov.mk

Воедно ве известуваме дека акцијата ќе се одвива етапно, по Општини, и дека секој ден ќе се определуваат пунктови каде ќе се делат задачите и опремата за извршување на поставената цел.

За 23.11.2017 година (четврок) предвидено е да се започне со чистење на Општина Бутел, а за сите заинетересирани собирното место е кај Железничката станица во Скопје Север во 08:00 часот

Акција за чистење

 

АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОТ

Планиран распоред:

 

 

 1. Општина Бутел 23-24.11.2017                                     (Четврток – Петок)
 2. Општина Шуто Оризари 25.11.2017                           (Петок – Сабота)
 3. Општина Чаир 26-27.11.2017                                       (Недела – Понеделник)
 4. Општина Гази Баба 28-29.11.2017                              (Вторник – Среда)
 5. Општина Аеродром 11.2017                                        (Четврток)
 6. Општина Кисела Вода 01-02.12.2017                         (Петок – Сабота)
 7. Општина Центар 03-04.12.2017                                   (Недела – Понеделник)
 8. Општина Карпош 05-06.12.2017                                  (Вторник – Среда)
 9. Општина Ѓорче Петров 07-08.12.2017                       (Четврток – Петок)
 10. Општина Сарај 12.2017                                                (Петок – Сабота)
 11. Кеј на Вардар 12.2017                                                  (Недела)

 

Напомена: Планираниот распоред може да претрпи измени поради временските услови, затоа најдобро е да се информирате на контактите кои се наведени погоре во текстот.