Анкета

Дали сметате дека во Скопје на здруженијата на граѓани им се дава доволно простор за презентација на нивните идеи и решенија?

Види резултати

Loading ... Loading ...

Колку сте задоволни од просторот кој го имате за претставување во јавноста на нашата граѓанска организација? (1 е најниска и 9 е највисока оцена)

Види резултати

Loading ... Loading ...