НВО Адресар

Доверба

 

Здружение за заштита на животните
и животната средина

 

СОС телефон за помош од дрога 

 

СОС телефон за информации превенција
и советување за ХИВ/сида

 

СОС телефон за деца и младинци

 

СОС телефон за
превенција од трговија со жени

 

Прифатилиште за жени и деца
жртви на насилство

3067-713

 

070/465-213

 

 

080011444

 

080033444

 

080012222

 

080011111

 

 

070/520-639